WOW Amsterdam

Over WOW Amsterdam

WOW hoort bij Amsterdam en heeft zich in afgelopen jaren stevig geworteld in de stad. Aan bezoekers uit binnen- en buitenland bieden we een betaalbare slaapplaats met een goede service. En de winst die we hiermee behalen, investeren we weer in de stad en haar bewoners. Maatschappelijk ondernemen en WOW horen bij elkaar. Graag dragen we bij aan een leefbaar en gastvrij Amsterdam: een stad die mensen verbindt en kansen biedt aan iedereen – bewoners, toeristen, werkenden, werklozen, vluchtelingen, arm en rijk.

WOW staat voor

  • aantrekkelijke en betaalbare accommodatie voor toeristen op een locatie die het centrum van de stad ontlast.
  • een bijdrage aan een interessant cultureel klimaat in de stad door de startup van jonge kunstenaars te ondersteunen.
  • een dynamisch cultureel programma aan bezoekers én Amsterdammers. WOW brengt deze groepen met elkaar in contact en biedt een breed cultureel podium voor beeldend kunstenaars, fashion designers, dansers en musici.
  • aandacht voor sociale cohesie door activiteiten voor de buurt.

Maatschappelijke activiteiten

Het maatschappelijk programma heeft zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken onderdeel van het succesvolle WOW-concept. De vruchtbare alliantie tussen commerciële, culturele en zeker ook maatschappelijke belangen laat zien dat we veel kunnen doen als we samenwerken.

Noodopvang

Zoals in elke stad, komen ook in Amsterdam af en toe mensen ineens tijdelijk op straat te staan. Vanaf meet af aan heeft WOW in samenwerking met de GGD Amsterdam deze mannen, vrouwen en kinderen opgevangen. De kamers die daarvoor zijn bestemd, zijn voortdurend bezet.

Sociale cohesie en veiligheid

WOW is geen eiland in de Kolenkitbuurt. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de sociale cohesie in deze buurt. We organiseren workshops met onze AIRs in samenwerking met basisscholen uit de buurt. Onze buitenkeuken wordt regelmatig gebruikt door buurtmoeders. De jaarlijkse Vrijheidsmaaltijd voor de buurt is een terugkerend minifestival waarin we niet alleen buurtbewoners trakteren op een gratis maaltijd, maar ook een workshops voor kinderen organiseren en muziek en performances programmeren.  

Cultureel programma

Een stad heeft kunst en cultuur nodig in haar ontwikkeling, vitaliteit en leefbaarheid. Zonder kunst vervlakt en verzakelijkt een stad, en mist het een prikkelend tegengeluid, een andere visie die als katalysator voor verandering kan werken.

Desondanks is het steeds moeilijker voor kunstenaars is om een betaalbare plek te vinden in Amsterdam om te wonen en te werken. Als professioneel cultureel platform voor jong talent springt WOW in op een behoefte die zowel leeft bij kunstenaars, als bij de gemeente. Met haar 50 studio’s biedt WOW ruimte aan getalenteerde Artists in Residence (AIRs), afkomstig van over de hele wereld, werkend in alle verschillende disciplines van de cultuur, die aan het begin staan van hun loopbaan in de kunsten. Maar WOW biedt ook ruimte op een andere manier: met workshops professionalisering, de uitbreiding van de WOW-kunstcollectie, workshops voor buurtscholen, en een cultureel programma waarmee we een podium creëren voor onze AIRs met tentoonstellingen en events, in huis, in de buurt, en elders in de stad.

WOW geeft advies over individuele projecten en koppelt met succes kunstenaars aan organisaties en instanties om hen verder kunnen helpen met hun projecten.

Daarnaast biedt WOW niet alleen een podium voor het individuele werk de AIR, maar initieert ze ook nieuwe samenwerkingen tussen kunstenaars uit verschillende disciplines. WOW neemt op eigen initiatief deel aan grote kunstmanifestaties in de stad als Museumnacht, 24H West, KunstRAI, Big Art, maar wordt inmiddels ook regelmatig uitgenodigd om samen te werken met organisaties als Amsterdam Fashion Week en het We Make The City Festival. In de tijd die onze AIRs bij ons verblijven, werken we met velen van hen samen, en zien we hun talent verder ontwikkelen. Daar zijn we trots op.

Voor jonge kunstenaars die net hun opleiding hebben afgerond, is het een uitdaging om een voet tussen de deur te krijgen in de wereld van de kunsten, en een bestaan op te bouwen met hun talent. Juist daarom kiest WOW bewust voor deze groep jonge kunstenaars. We vinden het belangrijke vinden om bij te dragen aan een gezond klimaat voor de creatieve industrie en kansen te creëren voor jong talent in het Amsterdamse culturele circuit.

Doelgroepen en bereik

WOW focust zich op verschillende doelgroepen, het bereik is breed en divers.

De aan WOW verbonden AIRs brengen een groot jong kunstenaarsnetwerk met zich mee van internationale kunstenaars uit alle disciplines, die een opleiding in Amsterdam hebben gedaan. We betrekken dit netwerk in de organisatie van onze events. De groeiende bekendheid van WOW trekt steeds meer cultuurliefhebbers uit andere stadsdelen naar WOW. Landelijk en internationaal worden we bekend door deelname aan nationaal en internationaal bezocht kunstmanifestaties. De banden met de buurt zijn goed en belangrijk; we werken samen met stadsdelen, buurtscholen en lokale organisaties zoals Operatie Periscoop en Cascoland.

WOW Lieven

WOW Lieven is een springplank die naadloos aansluit bij het concept WOW Amsterdam. Met een mix van woonconcept, ontmoetingsplek, ontspanning, horeca en cultureel streeft het naar cohesie met de buurt en verbinding met de stad.
WOW Lieven biedt 40 studio’s voor cultureel toptalent. Zij kunnen hier voor een periode van maximaal 5 jaar verblijven.

In WOW Amsterdam:

Voor meer info:WOW Amsterdam
Green Gallery
Green Gallery