Gracia Khouw

Gracia Khouw schildert letterbeelden. In haar composities met letters en lettertekens hanteert ze strikte ordeningsprincipes, zoals symmetrie en rastervorm, beeldrijm of fragmentaties. De werken verschijnen als visuële poëzie waarin klank een belangrijke rol speelt. Taalregels en leesbaarheidsvoorschriften worden ondersteboven gekeerd om de complexe relatie tussen kijken, lezen en denken te ontleden. Ze onderzoekt de manier waarop onze hedendaagse multimediale beeldcultuur de werkelijkheid waarneemt. Uitgangspunt hierbij is dat taal het perspectief verraadt van waaruit we naar de wereld kijken. 

Werk op locatie
Khouw werkt in verschillende media, afhankelijk van het specifieke onderwerp of de opdracht: schilderijen, wandschilderingen, digitale prints en animaties. Voor opdrachten in de openbare ruimte streeft ze er op verschillende manieren naar, een verbinding tot stand te brengen tussen een gegeven plaats en de gebruikers daarvan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om architectonische kenmerken of om de geschiedenis van de locatie.

 

https://www.graciakhouw.com/

https://www.instagram.com/graciakhouw/

https://www.facebook.com/gracia.khouw

https://vimeo.com/147343545

Discipline:
Beeldend kunstenaar 

In broedplaats: