Frans Horbach

Het werk van Frans Horbach wordt gekenmerkt door contrastrijke geometrische composities, heldere kleurenvlakken en een steeds wisselend lijnenspel, gecombineerd met lyrische accenten. In die samenhang bouwt de kunstenaar een intrigerend ruimtelijk spanningsveld op, waarbinnen hij zoekt naar een esthetische evenwicht tussen de verschillende contrasten. Horbach zegt als kunstenaar te hebben leren kijken naar dingen die er zijn en die er niet zijn, dingen die tot het domein van de verbeelding behoren.
'De zintuigelijke wereld is in wezen een abstracte weerspiegeling van een diepere werkelijkheid. Soms zie ik mijzelf als onderdeel van de omringende wereld, dan weer zie ik de wereld als een projectie van mijn innerlijke werkelijkheid, een innerlijk landschap van gevoel en gemoed, gehuld in mysterie. Daarom denk ik dat betekenisvolle kunst haar basis heeft in de marge tussen het zichtbare en onzichtbare, tussen zijn en niet-zijn.'

Schilderijen / objecten / constructies
www.franshorbach.nl
Instagram

In broedplaats: