Bastiaan Mobach

In de fictieve werelden die ik schep zijn de decors niet ondergeschikt aan de personages. Ze spelen een eigen rol in het verhaal. Vanuit een interesse voor het fantastische onderzoek ik onder andere het effect van het combineren van afmetingschalen van verschillende grootte. In de beelden die ik op video vastleg vormen miniatuurdecors de basis voor de karikaturale, plastische wereld waarin ik acteurs plaats.

In mijn atelier bij Kostgewonnen heb ik een kleine green screen studio waar ik de miniatuurdecors film. Door de motorisch gestuurde video-opnames met opnames van acteurs in de computer te combineren, verbind ik de verschillende afmetingschalen met elkaar.

Sinds mijn afstuderen aan de Rietveldacademie in 2005 houd ik mij bezig met een project dat een brug slaat tussen conventioneel narratieve film en hedendaagse videokunst. “De Wonderbaarlijke Genezing van de Dokter” is een sprookje voor volwassenen, waarin platte naïviteit, kinderlijke logica, banaal moralisme, horror, perversiteit, absurdisme, sciencefiction en superhelden samen komen.

In broedplaats: