Woonwerkpand Tetterode

Woonwerkpand Tetterode
Woonwerkpand Tetterode

Van anarchistisch kraakpand in Amsterdam Oud-West tot actueel en inspirerend model voor alternatieve woon- en werkvormen met meer zeggenschap en zelfbeheer.

Sinds 1981 heeft Woonwerkpand Tetterode een organisatie ontwikkeld waarmee de leden van het pand – bewoners, kunstenaars, creatieve ondernemers en sociale organisaties – het pand naar eigen inzicht inrichten, besturen en onderhouden. Veel meer dan bij geijkte woon- en werkvormen, die meestal worden gereguleerd door risicomijdende standaardregels, is er in Tetterode ruimte en vrijheid om een beleid te ontwikkelen waarin kan worden geëxperimenteerd met andere vormen van werken en samenleven. Daardoor is het een plek waar kunstenaars een praktijk kunnen opbouwen, non-profitorganisaties kunnen overleven, startups een kans krijgen en spannende initiatieven het licht zien.

De geschiedenis van Woonwerkpand Tetterode toont hoe zelfbeheer leidt tot een grotere betrokkenheid die zich niet beperkt tot het eigen pand, maar die het pand ook een sociale en culturele rol laat spelen in de buurt en in de stad.

Lees meer in het boek Zeggenschap zonder bezit!

 

In Woonwerkpand Tetterode:

Voor meer info:Cover van het boek 'Zeggenschap zonder bezit'
Boek 'Zeggenschap zonder bezit' (Design: Bram van den Berg)
Boek 'Zeggenschap zonder bezit'
'Boek Zeggenschap zonder bezit' (Foto's: Dominique Panhuysen / Ontwerp: Bram van den Berg)
Boek 'Zeggenschap zonder bezit'
Boek 'Zeggenschap zonder bezit' (Foto's: Dominique Panhuysen / Design: Bram van den Berg)
Woonwerkpand Tetterode
Woonwerkpand Tetterode
Tentoonstelling Type & Character in Marmeren Hal (2014)
Tentoonstelling Type & Character in Marmeren Hal (2014) - Foto Monica Aerden
Lawrence Weiner - Weiner Wall in Marmeren Hall
Tijdelijk kunstwerk van Lawrence Weiner op de muur van de Marmeren Hal in Woonwerkpand Tetterode (Foto: Monica Aerden)
Woonwerkpand Tetterode gekraakt
Woonwerkpand Tetterode net voor de kraak in 1981 (Foto: Monica Aerden)
Woonwerkpand Tetterode gekraakt
Nieuwsbericht over de kraak van Woonwerkpand Tetterode in De Waarheid (Foto: Monica Aerden / Archief WWPT)
Trap in Woonwerkpand Tetterode
Trap in Woonwerkpand Tetterode (Foto: Dominique Panhuysen)
Actie voeren
Woonwerkpand Tetterode voert actie: 'Omdat kunst geen luxe is' (Foto: Monica Aerden / WWPT)
Migratieroute Woonwerkpand Tetterode 2018
Kunstproject 'Migratieroute' in Woonwerkpand Tetterode (2018) (Foto: Monica Aerden / WWPT)